درخواست اقامت ترکیه

3 of 1 Page

اطلاعات فردی

نوع اقامت را انتخاب نمایید
وضعیت اقامت را انتخاب نمایید
نام و نام خانوادگی را وارد نمایید
نام مادر را وارد نمایید
نام پدر را وارد نمایید
جنسیت را انتخاب نمایید
ملیت خود را وارد نمیایید
وضعیت تاهل را انتخاب نمایید
تاریخ تولد خود را وارد نمایید
شماره تماس خود را وارد نمایید
Invalid Input

اطلاعات هویتی

شماره پاسپورت خود را وارد نمایید
تاریخ انقضا پاسپورت خود را وارد نمایید
تاریخ آخرین مهر ورود خود را وارد نمایید
ایمیل خود را وارد نمایید
شماره کارت ملی خود را وارد نمایید
شماره کیملیک خود را وارد نمایید
تاریخ انقضا کیملیک خود را وارد نمایید
آدرس پستی خود را وارد نمایید

آپلود مدارک

عکس بایومتریک خود را انتخاب نمایید
عکس پاسپورت خود را انتخاب نمایید
تصویر آخرین مهر ورود خود را انتخاب نمایید
اجاره نامه یا تاپو خود را انتخاب نمایید
فیش قبوض یا برگه ثبت آدرس خود را انتخاب نمایید
عکس کیملیک خود را انتخاب نمایید